AMATÖRE GEREKLİ FORM ve DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TK-1 Formu (Word formatında)
TK-11 Formu
(Word formatında Enterferans Bildirimi için)
 TK-14 formu (Excel Formatında)
  TK 14 formunun ön ve arka sayfası  tek dosyadır. 
Bu dosyayı açtığınızda alt taraftaki sekmeyi kullanarak 
ön arka sayfa arasında geçiş yapabilirsiniz..

Amatör sınavı başvuru dilekçesi
Amatör sınavı başvuru formu

Amatör Telsizcilik Belgesi ilk müracaat dilekçesi
Amatör Telsizcilik Belgesi yenileme dilekçesi

Amatör Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesi ilk müracaat dilekçesi
Amatör Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesi yenileme dilekçesi

Amatör telsiz cihazı devir dilekçesi

HAREC Belgesi müracaat dilekçesi

Bu yıl geçerli Ücret Tarifesi

 

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook