TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

_______________

 

          ............ ayında ............... ilinde yapılacak olan Amatör Telsizcilik sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

          Gereğini arz ederim.   /   /200
 

ADRES :                                    ADI SOYADI:

                                              İMZASI :
 
 
 
 
 

EKLER          :

1. Doldurulmuş başvuru formu
2. Fotoğraf ( 2 adet )
3. Onaylı öğrenim belgesi
(İlkokulda okuyanlar için 6. sınıfa geçtiğine dair okuldan alacakları belge, bitirenler için Noterden tasdikli diploma fotokopisi)
4. Nüfus Cüzdanı Sureti ( Muhtardan )
5. Sınav giriş ücretine ait banka dekontu 
6. Adli Sicil Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan, çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardan resmi yazı ibraz etmeleri halinde  adli sicil belgesi istenmez. Adaylardan 18 yaşından küçük olanlarda  veli ya da vasi oluru aranır.)
7. Engelli kişiler için durumlarıyla ilgili doktor raporu.
8. Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulaması kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı 12 yaşını bitirmiş olması halinde başvuru formuna pasaportunun fotokopisini eklemek suretiyle sınav için başvurabilir.
9. Engelli kişiler için durumlarıyla ilgili doktor raporu