TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     TA..... kodlu çağrı işareti sahibi ... sınıfı Amatör Telsizciyim. Ruhsatnamemde kayıtlı, aşağıda özellikleri yazılı cihazımı, aşağıda bilgileri bulunan Amatör Telsizciye devrettim.
     Ekli belgelere göre devir işleminin yapılması için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.   /   /200

DEVİR ALANIN                                        DEVİR EDENİN
ADI SOYADI:                                         ADI SOYADI:
ÇAĞRI İŞARETİ:                                      İMZASI:
İMZASI:
 
 
 

ADRESİ :                                            ADRESİ :
 
 
 
 
 

DEVİR EDİLEN CİHAZIN:
MARKASI      :   MODELİ      :    SERİ NUMARASI     :
 
 

EKLER          :
1) Devir edenin ruhsatının aslı,
2) Devir alanın Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,
3) Devir alanın ruhsatının aslı (daha önce ruhsat almış ise),
4) Devir alan tarafından imzalanmış ve doldurulmuş TK-14 Başvuru Formu,
5) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
6) Devir alan adına yatırılmış Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı.
7) Devir edenin ruhsatında hala kayıtlı cihazı kalmışsa Devir eden adına yatırılmış Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı.