TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     ............ ayında ................ ilinde yapılan Amatör Telsizcilik sınavını kazandım.

     Ekli belgelere göre .... sınıfı Amatör Telsizcilik Belgemin düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.   /   /200
 
 

ADRES :                                    ADI SOYADI :

                                              İMZASI :
 
 
 
 

EKLER          :
1. İki adet vesikalık fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Belge ücreti makbuzu aslı veya fotokopisi