TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN
2008 yılı AMATÖR İŞLEMLERDE UYGULAYACAĞI ÜCRETLER 
VE BANKA HESAP NUMARALARI

SINAV :
Amatör Telsizcilik Sınavı giriş ücreti : 0,86 YTL.

BELGE :
Amatör Telsizcilik Belgesi ücreti (ilk alma veya yenileme) : 

A Sınıfı : 3,75 YTL.
B Sınıfı : 2,25 YTL.
C Sınıfı : (Yeni Yönetmelik ile C sınıfı belge türü kaldırılmıştır.)

RUHSATNAME :
İlk ruhsatname ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

ruhsatnamede kayıtlı her bir

   El telsizi için :  2,15
        Alıcı için :  3,25
 Araç telsizi için :  7,00
 Sabit telsiz için : 12,10 
         Röle için : 24,40

eklenerek toplam Ruhsatname Ücreti bulunur.

Örnek: Ruhsatnamesinde 2 el, 1 sabit telsiz olan amatör 

  El telsizi için    2,15 X 2 = 4,30
  Sabit telsiz için 12,10 X 1 =12,10
                            --------- 
          T  O  P  L  A  M    =16,40 YTL
Ruhsat ücreti öder.

RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ ve YENİLEME :
Ruhsat değişikliği ve yenileme için yalnız 2,15 YTL ödenir.

RUHSATNAMEYE CİHAZ EKLEME :
Ruhsata cihaz eklemelerinde ise eklenen cihazın ücreti ile ruhsat değişiklik ücreti ödenir.

Örnek: Eski cihazlarına ilaveten 2 adet el telsizi alan amatör 

  El telsizi için           2,15 X 2 = 4,30
  Ruhsat değişiklik ücreti  2,15 X 1 = 2,15
                                   --------- 
                 T  O  P  L  A  M    = 6,45 YTL
Ruhsat ücreti öder.

SWL Belgesi:

Ruhsatname için : 2,15
    Alıcı için :  3,25
                ------- 
T O P L A M    =  5,40 YTL

DEVİR :

Devir işlemlerinde;

Devir alan amatör yukarıdaki miktarlara göre hesaplanan ve yalnızca devir aldığı cihaza/cihazlara ait ruhsat ücretini ve ruhsat değişiklik ücretini öder.  

Devir eden amatör ise ruhsatında hala cihazı varsa yukarıda belirtilmiş ruhsat değişiklik ücretini öder. 

GÜVENLİK SERTİFİKASI ÜCRETİ:
Herbir cihaz için :   26,00 YTL (TAHMİNİ)

HAREC BELGESİ :
HAREC belgesi için herhangibir ücret ödenmez.

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BANKA HESAP NUMARALARI:
(Amatör telsizcilikle ilgili ödemelerde bölge ayırımı yapılmamaktadır. Fakat ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüğünden hangi hesabı kullanacağınızla ilgili bilgi almanız önerilir.)

Hesap Sahibi: Telekomünikasyon Kurumu
Banka: Vakıfbank Yenişehir Şubesi / ANKARA
Hesap numarası: 00158007285214707 (Tahakkuka Bağlı Kurum Gelirleri Hesabı)
Ücretin ne ile ilgili olduğunu belirtirseniz iyi olur. Örnek: Sınav ücreti, belge ücreti, ruhsat değişiklliği ücreti v.b.

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook