AMATÖR TELSİZCİLİK İMTİHANINA BAŞVURU FORMU 
............... 
.             . 
.             . 
.             . 
.             . 
. (Fotoğraf)  . 
.             . 
.             . 
.             . 
.             . 
............... 
SINAVA KATILACAK ADAYIN
ADI SOYADI           :
BABA ADI             :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
TABİYETİ             :
HALEN SAHİP OLDUĞU BELGE : 
BÜTÜNLEME KONUSU : A SINIFI Mors İkmal ( )          A SINIFI Yazılı İkmal ( ) 
ADRESİ :
 
 
 
 
 

 

TEL        :
        Yukarıdaki açıklanan bilgilerin doğru olduğunu, Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve anayasal rejime karşı bir eylemde bulunmadığımı, silah ve   narkotik kaçakçılık veya toplu kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığımı, kamu haklarından kısıtlı veya yasaklı olmadığımı beyan ederim. 
AMATÖR ADAYININ                                ADAY 18 YAŞINDAN KÜÇÜKSE VELİ YA DA VASİNİN
ADI       :                                    ADI       : 

SOYADI    :                                    SOYADI    :

İMZASI    :                                    İMZASI    :