TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     TA..... kodlu çağrı işareti sahibi ... sınıfı Amatör Telsizciyim.

     Süresi dolan/kaybolan/yıpranan Amatör Telsizcilik Belgemin ekli belgelere göre yenilenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.   /   /200
 

ADRES :                                    ADI SOYADI :

                                             İMZASI :
 
 
 
 
 
 

EKLER          :

1. İki adet vesikalık fotoğraf
2. İkametgah İlmuhaberi (Adres değişikliği olmuşsa)
3. Sabıka kaydı. (Kamu kurumunda çalışanlar için kurumlarından alacakları resmi yazı)
4. Belge ücret makbuzu aslı