TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     TA..... kodlu çağrı işareti sahibi ... sınıfı Amatör Telsizciyim.

     HAREC belgesi verilmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

      /   /200

ADRES :                                   ADI SOYADI :

                                           İMZASI :
 
 
 
 

EKLER          :

1. Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,