TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     TA..... kodlu çağrı işareti sahibi ... sınıfı Amatör Telsizciyim.

     Amatör Telsiz İstasyonu Ruhsatnamem kayboldu / yıprandı. Ruhsatnamemin yenilenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.   /   /200
 

ADRES :                               ADI SOYADI :

                                        İMZASI :
 
 
 
 

EKLER          :
1. Ruhsat ücret makbuzu aslı