TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

     TA..... kodlu çağrı işareti sahibi ... sınıfı Amatör Telsizciyim.

     Ekli belgelere göre Amatör Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesi verilmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.  /   /200
 

ADRES :                                   ADI SOYADI :

                                            İMZASI :
 
 
 

İSTASYON KOORDİNATI VE ADRESİ :
 
 
 

EKLER          :

1. İstasyon sorumlusuna ait Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,
2. İstasyon sorumlusu tarafından imzalanmış TK-14 Başvuru Formu,
3. Telsiz cihazlarına ait teknik dökümanlar (teknik özelliklerinin yazılı olduğu manual),
4. Cihazın faturası veya gümrük giriş belgesi,
5. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
6. Ruhsat ücret makbuzu aslı