AMATÖR TELSİZ İSTASYONU RUHSATNAMESİ ALMA İŞLEMLERİ

          Amatör telsiz istasyonu kurmak isteyen amatör telsizciler ile, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları aşağıdaki evraklarla ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat ederler.

A) Dilekçe
B) İstasyon sorumlusuna ait Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi, 
C) İstasyon sorumlusu tarafından imzalanmış TK-14 Başvuru Formu
D) Telsiz cihazlarına ait teknik dökümanlar (teknik özelliklerinin yazılı olduğu manual),
E) Cihazın faturası veya gümrük giriş belgesi,
F) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
G) Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)
H) Eğer daha önce ruhsatınız varsa bu ruhsatınızın aslı. (Her cihaz için ayrı ruhsat verilmiyor. Tüm cihazlar tek ruhsata kayıt ediliyor. Bu durumda A maddesindeki Amatör Telsizcilik Belgesi Fotokopisini göndermek gerekmiyor)

ÖNEMLİ !!
Ruhstnameye kaydettirilecek sabit telsizler için EMC yönetmeliğine göre ayrı müracaat yapmak gerekmektedir. Bu bilgiler için Lütfen tıklayınız.

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook