AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVINA BAŞVURU

          Amatör Telsizcilik sınavına girmek isteyen adayların aşağıdaki belgelerle, sınav tarihinden 10 gün önceki son işgününe kadar  ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. ADAYLAR HER SINAV DÖNEMİNDE ANCAK BİR KEZ SINAVA GİREBİLİRLER.

A) Dilekçe (html formatında) , (.doc formatında)
B) Sınav başvuru formu (html formatında) , (.xls. formatında)
C) İki adet vesikalık fotoğraf, 
D) Nüfus cüzdanı sureti (Muhtardan), 
E) Sabıka kaydı. (Kamu kurumunda çalışanlar için kurumlarından alacakları resmi yazı)
F) Onaylı öğrenim belgesi. (İlkokulda okuyanlar için 6. sınıfa geçtiğine dair okuldan alacakları belge, bitirenler için Noterden tasdikli diploma fotokopisi)
G) Sınav Ücreti Makbuzu. (Ücret miktarı ve havale bilgisi için Lütfen tıklayınız)

YABANCILAR İÇİN

           Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı, 12 yaşını bitirmiş olmak koşuluyla aşağıdaki belgelerle sınava girmek için başvurabilir.

A) Dilekçe (html formatında) , (.doc formatında) 
B) Sınav başvuru formu (html formatında) , (.xls. formatında) 
C) İki adet vesikalık fotoğraf, 
D) Pasaport fotokopisi, 
E) Sınav Ücreti Makbuzu. (Ücret miktarı ve havale bilgisi için Lütfen tıklayınız)
 

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook