CİHAZ DEVİR İŞLEMLERİ

          Ruhsatlarında bulunan cihazlarını başka bir Amatör Telsizciye devretmek isteyenler aşağıdaki evraklarla ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat ederler.

A) Her iki tarafın imzaladığı Devir dilekçesi,
B) Devir edenin ruhsatının aslı,
C) Devir alanın Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi, 
D) Devir alanın ruhsatının aslı (daha önce ruhsat almış ise),
E) Devir alan tarafından imzalanmış ve doldurulmuş TK-14 Başvuru Formu
F) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
G) Devir alan adına yatırılmış Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)
H) Devir edenin ruhsatında hala kayıtlı cihazı kalmışsa devir eden adına yatırılmış Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı. (Eğer ruhsat süresi dolmuşsa bu ücret cihazlar da katılarak hesaplanacaktır. ) (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)

ÖNEMLİ !!
Ruhstnameye kaydettirilecek sabit telsizler için EMC yönetmeliğine göre ayrı müracaat yapmak gerekmektedir. Bu bilgiler için Lütfen tıklayınız.

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook