KISA DALGA DİNLEYİCİ BELGESİ (SWL) ALMA İŞLEMLERİ

     Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi; Telsiz Kanunu gereğince kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak, haberleşme yapan tarafların görüşmelerini kayıt (log) defterine kaydeden ve bu istasyonlara (SWL) kartı göndermek isteyen kişilere aşağıdaki belgelerle Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri halinde süresiz olarak verilir.  

A) Dilekçe
D) Alıcı cihazına ait teknik dökümanlar (teknik özelliklerinin yazılı olduğu manual),
E) Cihazın faturası veya gümrük giriş belgesi,
F) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
G) Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)

     Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi sahiplerine, TK Bölge Müdürlükleri  tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti; Türkiye çağrı işareti ön eki TA, Bulunduğu bölge numarası, bulunduğu ilin trafik kod numarası, üç rakamlı olarak sıra numarası olmak üzere dört kısımdan meydana gelir. (TA827001

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook