TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                    ______________
 

          Ekli belgelere göre Kısa dalga dinleyici (SWL) belgesi verilmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi arz ederim.  /   /200
 

ADRES :                                  ADI SOYADI :

                                            İMZASI :
 
 
 
 

EKLER          :

1. Alıcı cihaza ait teknik dökümanlar (teknik özelliklerinin yazılı olduğu manual),
2. Cihazın faturası veya gümrük giriş belgesi,
3. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için veli veya vasi oluru
4. Ruhsat ücret makbuzu aslı