AMATÖR TELSİZ İSTASYONU RUHSATNAMESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

   Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesinin kaybolması veya yıpranması halinde belge sahibine ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaatları halinde ruhsat yenileme ücreti tahakkuk ettirilerek yenisi verilir.

A) Dilekçe
B) Ruhsatname Ücreti Makbuzunun aslı. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook