AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

     Amatör telsizcilik belgelerinin üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Kaybedilen, yıpranan, süresi dolacak veya dolmuş olan belgesini yeniletmek isteyenlerin aşağıdaki evraklarla birlikte ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Eski C sınıfı belgenin yeni B sınıfı belge ile değiştirilmesi de aynı şekildedir.

A) Dilekçe
B) İki adet vesikalık fotoğraf, 
C) İkametgah ilmuhaberi (Adres değişikliği olmuşsa)
D) Sabıka kaydı. (Kamu kurumunda çalışanlar için kurumlarından alacakları resmi yazı)
E) Belge Ücreti Makbuzunun aslı. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)
F) Varsa eski belgeniz.

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook