AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

     Amatör Telsizcilik belgesi verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır. 

1) Sınavı kazanan T.C. Vatandaşları için:
     Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olan ve  sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde başvuruda bulunan T.C. vatandaşları aşağıdaki belgelerle ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvurarak belgelerini alırlar. 

A) Dilekçe
B) İki adet vesikalık fotoğraf, 
C) Nufus cuzdanı fotokopisi,
D) Belge Ücreti Makbuzunun aslı veya fotokopisi. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)

2) Sınavı kazanan yabancılar için:
     Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olan ve  sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde başvuruda bulunan yabancılar aşağıdaki belgelerle ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvurarak belgelerini alırlar. 

A) Dilekçe, 
B) İki adet vesikalık fotoğraf, 
C) Pasaport fotokopisi,
D) Oturma Belgesi,
E) Belge Ücreti Makbuzunun aslı veya fotokopisi. (Ücret miktarı için Lütfen tıklayınız)

3)CEPT üyesi veya mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkenin Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan TC Vatandaşları için:
     Mütekabiliyet anlaşması bulunan veya CEPT üyesi olan bir ülkeden Amatör Telsizcilik Belgesi almış T.C.vatandaşları, aldıkları belgelerinin aslını sunmak, (a) bendinde yer alan tüm diğer belgeleri eklemek kaydıyla Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvururlar. Yabancı ülkeden alınmış amatör telsizcilik belgesi, geçerlilik süresince kullanılmak üzere, eşdeğeri sınıfta bir amatör telsizcilik belgesine çevrilir. 

4)CEPT üyesi veya mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkenin Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancı uyruklular için:
     CEPT üyesi bir ülkenin vatandaşı ile; CEPT üyesi olmayan  ancak Türkiye ile mütekabiliyet   anlaşması bulunan bir ülkenin vatandaşı olan yabancılar;   ülkelerinden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olmaları ve 3 aydan daha fazla süreyle ülkemizde geçici süre ile bulunacaklarını bildirmeleri halinde, başvurularına ülkelerinden  aldıkları  belgenin onaylı sureti, iki adet fotoğraf, pasaport fotokopisi, Türkiye'de bulunacağı süre içerisinde kalacağı adres veya adresleri, kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dökümanları eklemek kaydıyla TK Bölge Müdürlüklerinden 1 yıl geçerli ve gerektiğinde geçerlilik süresi uzatılabilen Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi alabilirler. Üç aydan kısa bir süre için Türkiye'ye gelenler ise kendi ülkelerinden aldıkları çağrı  işaretlerinin başına; TA,TB ön ekini, bulundukları bölge numarasını, "/" (ayırma) işaretini ilave ederek gönderme yapabilirler. (TA4/DL5MHY gibi)

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.
 

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook