NASIL AMATÖR TELSİZCİ OLUNUR?

          Amatör Telsizcilik sınavları her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Telekomünikasyon Kurumu Müdürlüğünce tayin ve tesbit edilen gün ve yerlerde yapılır. Sınav tarih ve yerleri Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüklerince sınavdan en az 20 gün önce tüm amatör telsiz derneklerine yazı ile duyurulur ve Telekomünikasyon Kurumunun internet sayfasında yayınlanır. Sınavlara girebilmek için sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvurulmalıdır. Bu sınavları kazandığınızda Amatör Telsizcilik yapabilirsiniz.

 AMATÖR TELSİZCİLİK BELGELERİ

          Amatör Telsizcilik Belgeleri A veB  sınıfı olmak üzere iki sınıftır. A Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların, teknik, kanun yönetmelik ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava ve mors kodu sınavına, B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların ise sadece teknik, kanun yönetmelik ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava girmeleri ve en az A sınıfı için 75, B sınıfı için 50 puan  almaları gerekmektedir. A sınıfı için ayrıca girilecek mors sınavında dakikada 5 alfanumerik karakterden oluşan 5 gurubun en çok yüzde beş  hata ile alınması ve gönderilmesi gerekir.

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) 12 yaşını bitirmiş olmak. 
B) En az ilkokul mezunu olmak veya temel eğitime devam ediyorsa 6. sınıfa geçmiş olmak. 
C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı olmak. 
D) 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVINA BAŞVURU

Lütfen tıklayınız
 

 

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook