HAREC BELGESİ

(Harmonization Amateur Radio Examination Certificate)

         HAREC Belgesi almak isteyen Amatör Telsizciler aşağıdaki evraklarla ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat ederler.

A) Dilekçe
B) Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi, 
 

TK Bölge Müdürlükleri adres ve telefonları için Lütfen tıklayınız.

Lütfen yanlış, eksik ve yeni bilgileri Ömer Yardaş, TA3AK veya Bilal EKMEKCİ, TA8A 'ya bildiriniz.
TA Callbook