TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                     _______________
 

          ...... kodlu radyo amatörüyüm. Ruhsatıma kayıtlı sabit telsiz cihazıma ekli belgeler doğrultusunda Güvenlik Sertifikası almak istiyorum.

          Gereğini arz ederim.   /   /200
 

ADRES :                                     ADI SOYADI:

                                              İMZASI :
 
 
 
 
 

EKLER          :

1. EK-B formu.
2. Ölçekli yerleşim krokisi.
3. Anten montaj yeri krokisi.
4. Anten paterni (yönlü anten kullanılmışsa eklenecektir.)
5. Güvenlik Sertifikası ücret makbuzu